Liderlik İletişimi

Bir lider en etkin şekilde iletişim kurabilmelidir.

Etkin iletişim hayatımızdaki belki de en önemli beceri. Sözkonusu bir lider olduğunda, iletişim becerisi çok daha büyük bir öneme sahip.

Kurumsal hayatta üst seviyelere çıktıkça, liderin daha fazla sayıda insanı yönetmesi, motive etmesi ve etkilemesi gerektiği bir gerçek; ve bu, liderin özel iletişim becerilerine sahip olmasını gerektiriyor.

Bir liderin zamanının  büyük bölümü ekibi ve diğer insanlarla iletişim kurmakla geçiyor. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, iletişime ayırdığımız zamanın daha da artmasına sebep oldu. Üstelik çoğunlukla yüzyüze olmadan kurduğumuz bu iletişim, konuyu daha da hassas hale getiriyor.

Liderler tasarladıkları vizyonu gerçekleştirmek amacıyla ekiplerini motive ederler. İkna etme ve ilham verme, liderin iletişim becerisinin önemli bir parçasıdır. Şirketler ancak bu şekilde hedefledikleri sonuçlara ulaşırlar.

Bir lider ancak etkin bir iletişim kurduğunda ekibini yönetebilir. Tam da bu nedenle bir liderin “liderlik iletişimini” ustalıkla kullanmaya ihtiyacı vardır.

Bu program, iletişim becerisi ile fark yaratmak isteyen liderler için özel olarak tasarlandı.

Programın içeriği

İletişim nedir?

Lider iletişimi nedir?

Lider SWOT’u: Ben kimim, nasıl yönetiyorum?

Bir lider olarak kişisel iletişim tarzınız

Liderlik markanızı oluşturan öğeler, değer yaratanlar

Bir ekibi yönetirken iletişim

Ekibiniz hangi aşamada? Hangi liderlik iletişimi (Tuckman)

Etkin iletişimin engelleri

Şirket kültürünüzün ekip iletişimine etkisi

Liderlik iletişimi modeli

Olumlu bir liderlik imajı yansıtmak, olumlu lider iletişimi

Liderlik iletişiminde karizma, etki ve ikna

Liderlik iletişiminde duygusal zeka

İletişim dilinizle yarattığınız duygular: Güven, motivasyon, korku, bağlılık, öfke.

Signature'den bir teklif istemek için