İşyerinde Kuşaklararası İletişim

Baby-boomer’ların yavaş yavaş emekliye ayrılması ve gittikçe daha çok sayıda genç kuşaktan insanın iş hayatına girmeye başlamasıyla, pek çok şirkette önemli bir «kuşaklar geçişi» yaşanır hale geldi.

Birçok kuşağın aynı ofiste birlikte çalışma gerekliliğini de ortaya çıkaran bu durum, pek çok farklı dinamiği beraberinde getirdi: Yetkinlikler değişiyor, bilgi ve deneyimin aktarılması yeniden şekilleniyor, farklı kuşaklardan çalışanlar aynı çalışma ortamını paylaşıyor.

Günümüzde Y kuşağı iş dünyasında aktif olarak yer alıyor. Y kuşağı, klasik yönetim yaklaşımlarına uzak düşen bir çalışma anlayışına sahip. Şirketlerdeki Y kuşağı çalışan sayısı, 5 yıl içinde aktif çalışan sayısının yarısını oluşturacak. Z kuşağı ise işgücüne dahil olmaya başlıyor.

Dolayısıyla, sözünü ettiğimiz “kuşaklar geçişini” yönetmek ve yeni kuşaklardan çalışanları anlamak şirketler için her zamankinden daha da önemli.

İşyerinde Kuşaklarası İletişim programı, katılımcıların kuşak çeşitliliği ve kuşaklar geçişi kavramlarını anlamalarına ve farklı kuşaklardan çalışanlarını yönetmek konusunda iletişim stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir atölye çalışmasıdır.

Programın içeriği

Kuşaklararası yaklaşım

Kuşak / jenerasyon ne demek?

Kuşakların kronolojisi

İşgücünün yarısı: Y kuşağının anatomisi

Pek yakında: Z kuşağı

Kuşaklararası bir yönetim tarzı geliştirmek

Farklı kuşaklar: Ne düşünüyor, nasıl algılıyoruz?

Kuşaklar birlikte çalıştığında: İşbirliği, zıtlaşma, çatışma, kuşaklararası çatışmanın ana nedenleri

Kuşaklararası işbirliğini daha etkin hale getirmenin yolları

Farklı kuşaklar, farklı beklentiler

İşyerinde kuşak çeşitliliğinin yönetim tarzımıza etkisi

Kuşaklararası bağları güçlendirmek

Signature'den bir teklif istemek için