Çokuluslu Ekiplerde İletişim

Dünya globalleşti. Ekiplerimiz de öyle.

Çokuluslu bir ekipte çalışıyorsanız, aynı zamanda çok-kültürlü bir ortamda çalışıyorsunuz demektir. Her bir takım arkadaşınız, ekibinize kendi kültürel mirasını, davranışını ve bakış açısını taşımaktadır. Bu, son derece zengin ve gelişime fırsat veren bir ortam yaratmanın yanı sra, öz fakındalık geliştirmeniz için de eşsiz bir yoldur. Ne var ki, pek çok konuda olduğu gibi, bu durum da bir takım güçlükleri beraberinde getirecektir.

Çokuluslu ekipler, zaman zaman etkin ve verimli çalışmalarını engelleyen kültürel boşluklar yaşayabilirler. Bu kültürel boşluklar ekip için zorlayıcı bir düzeye geldiğinde, takım performansında aksamalar başlar.

Oysa ki, kültürel yetkinlikleri gelişmiş olan ekiplerde, her bir ekip üyesi kültürel farklardan kaynaklanan davranış, iletişim ve anlayış farklarını kolaylıkla deşifre edebilir. Bu beceriye “kültürel yetkinlik” adını veriyoruz.

Kültürel yetkinliği yüksek ekipler, ekipteki her kültürün en iyi yönlerini alır ve bu zenginlikleri ekip performansının hizmetine sunarlar. Birlikte kazanır ve çok-kültürlü bir ekip olmanın getirdiği zenginliklerin keyfini birlikte çıkarırlar.

Programın içeriği

Kültür kavramı: Kültür bizi nasıl etkiliyor?

Kültürün katmanları & tipik örnekler

Kültürel stereotipleme

Ulusal kültürler: Hofstede

Katılımcıların Hofstede profillerinin yorumlanması

İş hayatımızda kültür: Profesyonal hayatta kültürel boyutlar

İletişim

İkna

Değerlendirme ve geri bildirim

Yönetim ve liderlik

Karar verme

Güven

İtiraz yönetimi

Zamana bakış

Görsel kültürel haritamız: Çizgilerin uzaklaştığı durumlar

Signature'den bir teklif istemek için