Fasilitasyon

Sonuca ulaşmakta zorlandığınız toplantılarınız oldu mu?

Bir fasilitatör size etkin toplantıların kapısını açabilir!

Fasilitasyon, kelime anlamı olarak “kolaylaştırmak” anlamını taşımaktadır. Fasilitasyon, bir grup sürecini içerir ve tartışmaların doğru şekilde yönlendirilmesi, tüm katılımcıların en etkin şekilde katkı yapmaya teşvik edilmesi ve toplantının başarılı şekilde sonuçlanması için sözkonusu grup sürecinin en iyi şekilde yönetilmesini amaçlar. Bir fasilitasyon sürecinin tasarlanmasında, fikirlerin ifade edilmesi, çözümlere ulaşılması ve karar noktalarının sonuca kavuşturulmasına olanak sağlayacak bir çok faktörü göz önüne almak gerekir.

Bir fasilitatörün görevi, grup dinamiklerinin olumlu şekilde beslenebileceği ve grubun başarılı bir karar veya çözüm  sürecini sonuçlandırabileceği ortamı yaratmaktır. Fasilitatör, toplantıyı grubun hedeflerinin en iyi şekilde gerçekleştirmesi için planlar, rehberlik eder ve yönlendirir.

Signature’de uzmanlık alanlarımızdan birisi, stratejik önemi olan toplantılarınız için sunduğumuz fasilitasyon hizmetleridir. En etkin sonuçları almanız için, sizin için önemi taşıyan toplantılarınızı tasarlayabilir ve fasilite edebiliriz. Signature fasilitasyon hizmetleri aşağıdaki alanları kapsar:

  • Toplantı sürecinin planlanması ve tasarlanması, amaçlanan sonuca varılması için gereken araçların ve metodların belirlenmesi
  • Etkin katılım, karşılıklı saygı ve anlayış, dengeli katkı ve hemfikir olunan bir sonuç çıkması için toplantının fasilite edilmesi
  • Toplantı sonuç ve çıktılarının eksiksiz ve düzgün şekilde kaydedilmesi

Signature'den bir teklif istemek için